מספר טלפון


6375141 - 08 'פקס'
6375143 - 08 מרגלית שרה ויצחק