מספר טלפון


6375151 - 08 אלבז גלית וידידה
6375153 - 08 משה 'שיפמן ושות
6375154 - 08 שיפמן 'ואגו ושות
6375155 - 08 שיפמן ואגו בע"מ
6375156 - 08 שיפמו ואגו בע"מ
6375157 - 08 שיפמן ואגו משה אריאל
6375158 - 08 א ב טרמינל ניהול בע"מ