מספר טלפון


6375176 - 08 מטווח ירי
6375179 - 08 דהן ארמונד