מספר טלפון


6375202 - 08 דיאי שרית ואלי
6375203 - 08 גילן רבקה
6375204 - 08 אחרי שעות העבודה דרבי משה מעונו
6375204 - 08 דרבי משה ואורה