מספר טלפון


6375232 - 08 גור צפורה ושמעון
6375234 - 08 שריג שרה
6375236 - 08 רפמן אורלי