מספר טלפון


6375260 - 08 רוזנר מאיר
6375261 - 08 כהן הנרי
6375262 - 08 מרכוזון יוסי
6375263 - 08 אוחיון עליזה ונסים