מספר טלפון


6375270 - 08 ויינשטיין אליהו
6375273 - 08 יחיא ניסים ועליזה
6375275 - 08 אלדן השכרת רכב בע"מ
6375276 - 08 יוסי ואיידה לב
6375277 - 08 בן דב רות