מספר טלפון


6375280 - 08 דוד ועקנין
6375281 - 08 ישראל גרשון ואסתר
6375283 - 08 שאול דיוקמן
6375285 - 08 אסולין חיים היפר חי