מספר טלפון


6375290 - 08 אמר יורם
6375298 - 08 (פקס) טרמינל 1 נסיעות ותיירות בע"מ