מספר טלפון


6375313 - 08 גן אלה וגיורא
6375315 - 08 כהן לידיה
6375318 - 08 אנגבר פנחס