מספר טלפון


6375320 - 08 מינימרקט זיקרי
6375321 - 08 דורון יעל
6375322 - 08 אביטן חנניה
6375323 - 08 הקמפינג של יגאל
6375324 - 08 סויסה לוי והודיה