מספר טלפון


6375370 - 08 פסלר אלישבע ופטריסיו
6375371 - 08 פרץ אלי ורחל
6375377 - 08 אוחיון אברהם