מספר טלפון


6375380 - 08 ליפשיץ גבריאל
6375381 - 08 סעדון יוסף ורחל
6375388 - 08 אול רנט אילת בע"מ