מספר טלפון


6375403 - 08 גלעדי רות
6375406 - 08 אלול שמעון
6375408 - 08 (פקס) מגדלי אמדר (4991) בע"מ