מספר טלפון


6375493 - 08 אלקבץ צחי
6375494 - 08 אלקבץ מזל ואברהם
6375498 - 08 דרי אמיל צלם
6375499 - 08 יוסף דלית מורה