מספר טלפון


6375521 - 08 בטון יוסף וגורגט
6375522 - 08 בן יעיש יעל
6375525 - 08 פרץ ורד ויהושוע
6375526 - 08 חטיבת ביניים (עש גולדווטר (בנין מרכזי
6375528 - 08 ישראל ים 5 (1991) אילת בע"מ מרינה
6375529 - 08 הראל מירלה ויוסי