מספר טלפון


6375530 - 08 (פקס) ערב ערב באילת בע"מ שבועון לבידור ואינפורמציה
6375531 - 08 חטיבת ביניים (עש גולדווטר (בנין מרכזי
6375531 - 08 חטיבה מרכזית עש גולדווטר
6375533 - 08 עוזי רוטמן
6375534 - 08 שלום נאמן
6375539 - 08 משתלת א א התמרים פרחים סלם אליהו
6375539 - 08 סלם אליהו משתלת א א התמרים פרחים סלם אליהו