מספר טלפון


6375541 - 08 לאון ושושנה אזולאי
6375543 - 08 אריה ואיריס שטרן
6375544 - 08 "אמדר חב' לפתוח עירוני בע"מ
6375546 - 08 קצירי אורה ואורי
6375547 - 08 אמסלם יורם וקמילה