מספר טלפון


6375580 - 08 נפתלי ברזניאק
6375582 - 08 ורברג עמליה
6375586 - 08 מוסקוביץ זאב