מספר טלפון


6375603 - 08 בלן אסתר
6375605 - 08 מסרי גלית ומוריס
6375606 - 08 מק דיויד אילת (8891) בע"מ