מספר טלפון


6375610 - 08 וידאו צפון תגר גיל וידאו צפון
6375610 - 08 וידאומרקט מלכה יוסף
6375610 - 08 תגר גיל וידאו צפון
6375612 - 08 אופיר תקשורת
6375614 - 08 יהוד אליהו
6375615 - 08 כהן שולמית ומשה
6375617 - 08 מורציאנו אביבה ואריה