מספר טלפון


6375644 - 08 אטיה ברטה ושמואל
6375645 - 08 שמואל אריה