מספר טלפון


6375671 - 08 ליברמן חיה
6375675 - 08 ורד צבעון
6375676 - 08 קראוס יעקב
6375677 - 08 יפה נדל
6375678 - 08 חברה לבידור באילת בע"מ