מספר טלפון


6375690 - 08 סליס אלגריה
6375692 - 08 גונן אלי ורחל
6375693 - 08 כהן שרון
6375694 - 08 חבושי משה
6375695 - 08 לונדרי הרבט
6375696 - 08 עובדה (טרמינל)
6375698 - 08 שמש חברת שרותים