מספר טלפון


6375710 - 08 משק ורכש
6375712 - 08 רזניק בוריס
6375714 - 08 הרוש יעקב
6375717 - 08 חיון סולנג וניסים
6375719 - 08 אבי וטלי בנישו