מספר טלפון


6375721 - 08 דניאלי איתן
6375725 - 08 ז'רמין גוזלן
6375726 - 08 מלכה מתי ואינה
6375727 - 08 גלי אביבה
6375729 - 08 בית ספר התיכון מקיף
6375729 - 08 אילת תיכון מקיף