מספר טלפון


6375780 - 08 נסים לילי ומרדכי
6375785 - 08 חמו חסיבה ומשה
6375786 - 08 יעקב לביא
6375789 - 08 לאה גולדשטיין