מספר טלפון


6375821 - 08 מיצקביץ זויה
6375822 - 08 שמעיה תמנת
6375823 - 08 טוביאס דר יואל וסילביה
6375826 - 08 שלום ציון חשמלאי
6375827 - 08 יוסי כח אדם בע"מ
6375828 - 08 עמר שמעון ואנט
6375829 - 08 לב ויקטור