מספר טלפון


6375831 - 08 הלר דורון
6375835 - 08 (פקס) אכסנית נוער ובית הארחה אילת מול
6375837 - 08 זזו בוטבול
6375839 - 08 ליבוביץ אליס