מספר טלפון


6375867 - 08 ארד שולמית
6375869 - 08 תמר ואלי ששון