מספר טלפון


6375880 - 08 עובדה טרמינל אזרחי
6375881 - 08 עובדה טרמינל אזרחי
6375883 - 08 פקס) עובדה) עובדה טרמינל אזרחי
6375885 - 08 זילברשטיין איסי
6375888 - 08 'פקס' הזמנות