מספר טלפון


6375890 - 08 הלן בלוקה
6375891 - 08 מלובני אברהם ואסתר
6375894 - 08 דנינו חנניה ופיבי
6375895 - 08 גבי יפת
6375896 - 08 אורן אלון ואירית