מספר טלפון


6375902 - 08 דדון יוסף
6375903 - 08 מרדכי לוי
6375905 - 08 חפר ענת ושמוליק
6375906 - 08 רנה ומשה מוסקוביץ
6375908 - 08 שוקי שגב