מספר טלפון


6375912 - 08 (פקס) שור סוכנויות ביטוח (3891) בע"מ
6375914 - 08 מרכז פנינת אילת חברת ניהול ואחזקה
6375918 - 08 לוי משולם ומרים
6375919 - 08 שטרנשוס אסתר ואבי