מספר טלפון


6375954 - 08 בכר ירמיהו
6375957 - 08 לוריא ארקדי ורות
6375959 - 08 קינן שמעון