מספר טלפון


6375964 - 08 חזקיאל מנדל
6375966 - 08 פיינברג אלכסנדר
6375967 - 08 סירוטה ברוך ויעלה
6375969 - 08 טפלא חדוה