מספר טלפון


6375972 - 08 ואקנין דוד ורוזט
6375976 - 08 שולמית ודני דנינו