מספר טלפון


6375980 - 08 לאוניד טרכטר
6375982 - 08 טאבה אכסניית
6375983 - 08 שמואל מצקין
6375984 - 08 גולן שמואל
6375985 - 08 גדלזון זינאידה
6375988 - 08 בר טל ורפי