מספר טלפון


6375990 - 08 רסוני רחל ואברהם
6375992 - 08 רוטמן עמנואל
6375993 - 08 היוצרים אילת סגל נורית עבודות אלומיניום וזכוכית
6375996 - 08 גרייס גוליה
6375998 - 08 אזולאי אברהם