מספר טלפון


6378080 - 08 זיקרי שלמה
6378081 - 08 לקס גד אילתקור טכנאי
6378082 - 08 פרברניקוב דימיטרי ואלינה
6378083 - 08 שוורץ גבריאל
6378084 - 08 צוקרמן עופר
6378085 - 08 מוסך המרכז
6378085 - 08 המרכז המפרץ המכוון הכוכב הכוכב דדון ארנון מוסך לשירותי רכב כבד
6378086 - 08 קוקייר מנדל
6378088 - 08 ולקו חברה לבנין פיתוח ועבודות עפר בע"מ
6378089 - 08 כהן את ולצמן חברה לבנין ופיתוח