מספר טלפון


6378110 - 08 כהן מזל
6378111 - 08 א ישראל בן חיון אלי מוס'
6378112 - 08 אפללו רותי
6378113 - 08 יום טוב לוי
6378114 - 08 המרכז לחינוך וספורט ימי
6378114 - 08 (פקס) מרכז חינוך ימי
6378116 - 08 טנשין קאי זן דוז ן לישראל בע"מ
6378117 - 08 אלקטרה ישראל בע"מ
6378118 - 08 אלקטרה ישראל בע"מ
6378119 - 08 חזן עדי