מספר טלפון


6378120 - 08 עזרן מישל
6378121 - 08 דרבי בני
6378122 - 08 (פקס) חברת המלח לישראל בע"מ
6378123 - 08 חברת המלח לישראל בע"מ
6378127 - 08 בן גיגי רפי
6378128 - 08 כהן מירב
6378129 - 08 לוי נעמי