מספר טלפון


6378220 - 08 מוסך ערבה
6378220 - 08 ערבה ערבה ישראל הפרץ העוגן המרכז המפרץ המכוון הכוכב הכוכב דדון ארנון מוסך לשירותי רכב כבד
6378221 - 08 חכם מיקי
6378222 - 08 לוי אסתר ואליהו
6378223 - 08 מינדל ישראל ואנה
6378224 - 08 שמואל צבי
6378224 - 08 שמואל צבי
6378225 - 08 קולורני אנג'לו וברברה
6378226 - 08 חזן אלגרה
6378227 - 08 נהרי איילה