מספר טלפון


6378270 - 08 ריצארד חיים ורבקה
6378271 - 08 לפטוב וסילי
6378272 - 08 זיקרי יוסף
6378273 - 08 שמחי דקלה
6378274 - 08 קורה גולן
6378275 - 08 ענקרי פני ומאיר
6378276 - 08 אלגרבלי יעיש
6378277 - 08 אקרט מכלוף
6378278 - 08 אוטו סטרט אילת
6378279 - 08 נתן שוחט ובנו בע"מ