מספר טלפון


6378531 - 08 סלם ללו
6378532 - 08 טורטון ישראל
6378533 - 08 לנגמן ברוך
6378534 - 08 עפרון עזרא מכבסת מלונות
6378535 - 08 מסגרית אדום" בע"מ אזולאי דוד"
6378536 - 08 לרר סוזן ויצחק
6378537 - 08 צארום יעל
6378538 - 08 פרץ עמי וחנה
6378539 - 08 סיגלית נוף ים
6378539 - 08 אביבית סיגלית נוף ים