מספר טלפון


6378540 - 08 ישראל יוסף עבודות נגרות
6378541 - 08 טאהדהמי פידהנדה
6378544 - 08 רחמים דרורה ומנשה
6378545 - 08 ועקנין דוד
6378547 - 08 וולודרסק וולודקו אלכסנדר
6378548 - 08 נחום סוניה וגיל
6378549 - 08 אלפסי דורון וקאטי