מספר טלפון


6378720 - 08 ממן מיכל
6378721 - 08 שושנה נסים ושושנה
6378722 - 08 פלס דוד
6378723 - 08 בלאס דוד
6378724 - 08 נגר אריק
6378725 - 08 שחר ישראל ולילי
6378727 - 08 גליל ניצה
6378728 - 08 פשקובסקי ויקטור
6378729 - 08 נס פריג'