מספר טלפון


6378901 - 08 מלכה דבורה
6378902 - 08 עבודי יחזקאל
6378903 - 08 ביטון עמרם
6378905 - 08 נשיא דבי ובני
6378906 - 08 זינו עמי קבלן צנרת מסגרות ומזוג אויר
6378907 - 08 כהן יצחק ונילי
6378908 - 08 אלמוזנינו שושנה