מספר טלפון


6378980 - 08 שבתאי דוד ויקי
6378981 - 08 מכון התקנים הישראלי מעבדת
6378982 - 08 קורצקי עבדי אורית
6378983 - 08 קדוש ציון
6378984 - 08 רות קריתי
6378985 - 08 מויאל הניה ומרדכי
6378986 - 08 מינדל אולג
6378987 - 08 אברי שמואל
6378988 - 08 אסיא יצחק
6378989 - 08 זוארץ אברהם ואתי