מספר טלפון


6715020 - 08 טמליאק סופיה
6715021 - 08 זריצקי יעל
6715022 - 08 אוחיון פלורה וסמי
6715023 - 08 יוסף אליהו
6715024 - 08 מקלר חיים
6715025 - 08 מקלר חיים
6715026 - 08 יחזקאל אביבה ומנשה
6715028 - 08 מנצור גבי ואוסנת
6715029 - 08 שולמן לודמילה